مدیر مرکز نوآوری و شتابدهی ترشیز  گفت: برای رسیدن به توسعه اقتصادی و دستیابی به صنایع درون زا که همراه با نوآوری و پیشرفت تکنولوژی باشد بین صنعت و دانشگاه باید تعامل سازنده فراهم شود .

دکتر مجید عاقل در گقتگویی ضمن گرامیداشت هفته ملی مهارت و کارآفرینی ابراز کرد: امروز دانش و مهارت در کنار هم می‌تواند در توسعه اقتصادی، کارآفرینی، ایجاد اشتغال پایدار و مولد و تحقق اقتصاد مقاومتی نقشی مهم ایفا کند.

وی با تاکید بر لزوم کسب مهارت و افزایش دانش برای طی مسیر کارآفرینی گفت: ورود به دنیای کارآفرینی نیازمند دانش و مهارت است.
وی با بیان اینکه مکمل نظام آموزشی باید آموزش‌های مهارتی و فنی و حرفه ای باشد، گفت: نیروی انسانی در اثر تربیت و آموزش می‌‌‏تواند نگرش، دانش و مهارت لازم را به‌‏دست آورد.
مسئول دفتر ارتباط صنعت با دانشگاه مرکز آموزش عالی کاشمر گفت: با توجه به نظریات جدید در حوزه توسعه صنعتی اغلب بر توسعه صنعت مبتنی بر علم و نوآوری تأکید دارند.، لذا بدون قرار گرفتن در صف پیشروان علم و نوآوری، هیچ کشوری در پیمودن سریع مسیر توسعه صنعتی موفق نخواهد بود و دانشگاه ها و مراکز کارآفرینی و پژوهشی می توانند در این زمینه نقش آفرینی کنند.
وی با اشاره به نقش آفرینی مرکز آموزش عالی کاشمر در راستای مدیریت دانش در دانشگاه که افزایش همکاری و بهبود بهره وری و تشویق نوآوری و کارآفرینی را به همراه داشته گفت: ما به دنبال این هستیم که دانشگاه را از سطح دانشگاه نسل یک و دو ارتقا دهیم، لذا ارتباط مطلوب بین صنعت و دانشگاه، برای توسعه اقتصادی و موفقیت جامعه ضرورتی غیرقابل انکار است.
وی تصریح کرد: دانشگاه زمینه ساز توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است و با ارائه ی دو خدمت آموزش و پژوهش سهم عمده‌ای در پرورش نیروی کار متخصص و ایجاد سرمایه انسانی دارد و می‌تواند با فراهم آوردن سرمایه انسانی و پژوهش‌های بنیادی و کاربردی برای دستیابی به توسعه‌ی صنعتی نقش مهمی ایفا کند.
وی با اشاره به نقش صنعت در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشور گفت: دانشگاه و صنعت دو رکن اساسی هر اقتصادی هستند و همکاری آنها شرط لازم برای موفقیت و شتاب بخشیدن به فرایند توسعه و به ویژه توسعه پایدار است.
وی افزود: از یک سو دانشگاه، مکان پرورش نیروی انسانی علمی و متخصص است و صنعت نیز مکانی برای تجربه‌آموزی و تمرین عملی آموزه‌های دانشگاهی است که برای ادامه حیات به پژوهش و نوآوری دارد ارتباط و همکاری صنعت و دانشگاه گام مؤثری جهت دستیابی به رشد و توسعه است.
وی با بیان اینکه تحولات صنعتی ابتدا از دانشگاه‌ها و مراکز علمی آغاز شده و نیروهای علمی ، پیشگام توسعه صنعتی هستند؛ گفت: صنعت برای حل مشکلات خود به دانشگاه‌ها و مراکز علمی مراجعه می کند لذا ما باید ارتباط بین دانشگاه و صنعت را ارتقا دهیم.
دکتر عاقل افزود: برای رسیدن به توسعه اقتصادی و دستیابی به صنایع درون زا که همراه با نوآوری و پیشرفت تکنولوژی باشد بین صنعت و دانشگاه باید تعامل سازنده فراهم شود .
وی گفت: این ارتباط مستلزم آن است که دانشگاه‌ها علاوه بر وظایف سنتی نه تنها کارآفرین باشند بلکه نیروهای انسانی را پرورش دهند که روحیه کارآفرینی داشته‌باشند و بدین صورت موتورهای ابتکار و نوآوری هر اقتصادی باشند.
وی با اشاره به فعالیت مثمر ثمر دفتر ارتباط صنعت با دانشگاه در مرکز آموزش عالی کاشمر گفت: تا کنون جهت تعمیق ارتباط دانشگاه با صنعت در منطقه ترشیز علاوه بر برگزاری بیش از ۱۰ جلسه نسبت به برگزاری کارگاه‌های مختلف مهارت‌آموزی و توانمندسازی اقدام شده است.

16 مرداد 1400
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.