درباره ما

درباره مرکز نوآوری و شتابدهی ترشیز

دکتر عاقل دکتر معماریان

درباره مرکز نوآوری و شتابدهی ترشیز

این مرکز از سال ۱۳۹۵ فعالیت خود را در زیر مجموعه مرکز آموزش عالی کاشمر آغاز کرد. ماموریت ما ایجاد مکانی قابل اطمینان برای حمایت و هدایت صاحبان ایده های نو، کارآفرینان و دانش آموختگان دانشگاهی جهت احصاء و حل نیازهای جامعه است.