همایش آموزشی انگیزشی استارتاپ و کارآفرینی

????به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز آموزش عالی کاشمر به همت مرکز نوآوری و شتابدهی ترشیزهمایش آموزشی _ انگیزشی خلاقیت و نواوری، استارتاپ و کارآفرینی در کاشمر برگزارشد.
????دراین همایش دکتر رادمرد قدیری بنیانگذارکوچینگ بین المللی کسب و کار طی سخنانی به بیان ویژگیهای طرح های نواورانه پرداخت.
????وی اظهار داشت: هرگونه حرکت در مسیر رشد موفقیت محسوب می شود اما باید به هنگام طرح ایده های نواورانه با پرهیز از قضاوتهای منفی نسبت به قابل اجرابودن ایده و فراگیر بودن آن اطمینان حاصل کرد.
????وی افزود: پس از طرح ایده نواورانه، باید برای تبدیل شدن آن به محصولی نوآورانه تدبیر کرد و سپس به دنبال تجاری سازی آن بود.

????به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز آموزش عالی کاشمر به همت مرکز نوآوری و شتابدهی ترشیزهمایش آموزشی _ انگیزشی خلاقیت و نواوری، استارتاپ و کارآفرینی در کاشمر برگزارشد.
????دراین همایش دکتر رادمرد قدیری بنیانگذارکوچینگ بین المللی کسب و کار طی سخنانی به بیان ویژگیهای طرح های نواورانه پرداخت.
????وی اظهار داشت: هرگونه حرکت در مسیر رشد موفقیت محسوب می شود اما باید به هنگام طرح ایده های نواورانه با پرهیز از قضاوتهای منفی نسبت به قابل اجرابودن ایده و فراگیر بودن آن اطمینان حاصل کرد.
????وی افزود: پس از طرح ایده نواورانه، باید برای تبدیل شدن آن به محصولی نوآورانه تدبیر کرد و سپس به دنبال تجاری سازی آن بود.

 

19 تیر 1398
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.