بانوآوران

بانوآوران

27 خرداد 1399

محمود کریمی تولید کننده لوله، خرطومی،قوطی کلید جدید است و  به دنبال عملیاتی کردن ایده های نوآورانه خویش بسیار تلاش کرده‌است. او در حال حاضر در حوزه تولید خط لوله خرطومی فعالیت دارد و واحد تولید اش روزانه حدود 2500تن تولید لوله، خرطومی و قوطی کلید تولید می‌کند. او که به دنبال راه‌اندازی فضای کسب و کار مناسب تری برای ...

ادامه مطلب