ظرفیت آموزش عالی کاشمردر خدمت توسعه مهارت افزایی و اشتغال پذیری دانشجویان و دانش‌آموختگان است

ظرفیت آموزش عالی کاشمردر خدمت توسعه مهارت افزایی و اشتغال پذیری دانشجویان و دانش‌آموختگان است

8 مرداد 1399

ئیس مرکز آموزش عالی کاشمر گفت: ظرفیت آموزش عالی شهرستان در خدمت توسعه مهارت افزایی و اشتغال پذیری دانشجویان و دانش‌آموختگان است. هادی معماریان  در گفتگو با روابط عمومی مرکز آموزش عالی کاشمر  به مناسبت ششم مرداد روز کارآفرینی و مهارت‌آموزی با بیان اینکه توسعه پایدار نیازمند دستیابی به المان‌های آن توسعه در سند توسعه پایدار سازمان ملل متحد است؛ ...

ادامه مطلب