بازدیدمعاون توسعه و فناوری پارک علم و فناوری خراسان رضوی از مرکز نوآوری و شتابدهی ترشیز

بازدیدمعاون توسعه و فناوری پارک علم و فناوری خراسان رضوی از مرکز نوآوری و شتابدهی ترشیز

4 تیر 1401

معاون توسعه و فناوری پارک علم و فناوری خراسان رضوی از مرکز نوآوری و شتابدهی ترشیز بازدید کرد معاون توسعه و فناوری پارک علم و فناوری خراسان رضوی ضمن بازدید ازمرکز نوآوری و شتابدهی ترشیز به تیم‌های نوآور مستقر در این مرکز گفت‌و‌گو کرد و از نزدیک در جریان فعالیت هسته‌ها قرار گرفت. دکترعلی اسماعیلی در این بازدید بربه کار ...

ادامه مطلب