بازدید مدیر مرکز نوآوری و شتابدهی ترشیز از شهرک گلخانه‌ای خلیل‌آباد

بازدید مدیر مرکز نوآوری و شتابدهی ترشیز از شهرک گلخانه‌ای خلیل‌آباد

31 مرداد 1401

مدیر مرکز نوآوری و شتابدهی ترشیز در راستای احصای پتانسیل‌های منطقه و بهره‌وری بیشتر از آنها از شهرک گلخانه‌ای خلیل آباد بازدید نمود. دکتر مجید عاقل در گفتگو با روابط عمومی و امور بین الملل مرکز آموزش عالی کاشمر اظهار داشت:با توجه به اخذ مجوز مرکز رشد کشاورزی و آغاز فعالیت آن در هفته های آینده در محل مرکز نوآوری ...

ادامه مطلب