بازدید مدیر مرکز نوآوری و شتابدهی ترشیز از مزرعه سفید برفی

بازدید مدیر مرکز نوآوری و شتابدهی ترشیز از مزرعه سفید برفی

11 بهمن 1399

مدیر مرکز نوآوری و شتابدهی ترشیز از مزرعه سفید برفی  تولید قارچ بازدید نمود. دکتر مجید عاقل در حاشیه این بازدید با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان در زمینه تولید قارچ بر استفاده از روش های نوین جهت افزایش بهره وری  تاکید کرد. وی تصریح کرد:یکی از راهکارهای مهم دستیابی به توسعه در بخش کشاورزی از طریق تحقیقات کاربردی در این ...

ادامه مطلب