برگزاری دو کارگاه آموزشی توسط مرکز نوآوری و شتابدهی ترشیز

برگزاری دو کارگاه آموزشی توسط مرکز نوآوری و شتابدهی ترشیز

3 تیر 1399

مرکز نوآوری و شتابدهی ترشیز در برنامه کاری خود برگزاری دو کارگاه آموزشی را برنامه ریزی نموده است. به گزارش روابط عمومی مرکز نوآوری و شتابدهی ترشیز، در هفته اخیر روز چهارشنبه چهارم تیرماه کارگاه آموزشی " راه اندازی واحدهای تحقیق و توسعه در کارخانجات و صنایع و بهره مندی از مزایای آن " برنامه ریزی شده که ساعت 10صبح ...

ادامه مطلب