براي تجاري سازي ايده‌،چه بايدکرد ؟!

براي تجاري سازي ايده‌،چه بايدکرد ؟!

11 خرداد 1400

براي کسب موفقيت بايد نسبت به فرآيند تبدیل ایده‌های نو به فناوری و محصولات جدید و مناسب و سپس ورود آن‌ها به بازار بايد سرعت عمل داشت در غير اين صورت تاخير در اين امر منجر به شکست مي‌شود. بدون شک تجاری‌سازی فناوری‌های جدید و توسعه یافته در مراکز تحقیق و توسعه شرکت‌ها و موسسات، یکی از راهکارهای اصلی دستیابی ...

ادامه مطلب