چند راهکار برای ایجاد تغییر واقعی و تحول

چند راهکار برای ایجاد تغییر واقعی و تحول

6 اسفند 1401

همه ما در مورد تغییر کردن و مراحل تغییر حرف می‌زنیم، یکی از بزرگترین آرزوهای بسیاری از افرادی است که می خواهند به موفقیت برسند و یک شبه هم این کار را انجام دهند! در صورتی که واقعاً این اتفاق هرگز رخ نمی دهد و باید تلاش زیادی برای این کار انجام شود،  اما کوبلر راس در نظریه‌اش، تغییر و ...

ادامه مطلب