ضرورت تدوین سند توسعه پایدار منطقه ترشیز بر مبنای آینده پژوهی 

ضرورت تدوین سند توسعه پایدار منطقه ترشیز بر مبنای آینده پژوهی 

27 خرداد 1399

رئیس مرکز آموزش عالی  کاشمر گفت: تدوین سند توسعه پایدار منطقه ترشیز شامل شهرستانهای کاشمر، خلیل آباد و بردسکن بر مبنای آینده پژوهی ضروری است. دکتر هادی معماریان  در گفتگو با روابط عمومی مرکز نوآوری  و شتابدهی ترشیز با بیان اینکه توسعه ملی و توسعه منطقه‌ای وابسته به توسعه همه‌جانبه سایر بخش‌ها و با تمرکز بر پتانسیل‌ها و منابع و از طریق مدیریت یکپارچه و ...

ادامه مطلب