بازدید ارزیاب معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از مرکز نوآوری و شتابدهی ترشیز

بازدید ارزیاب معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از مرکز نوآوری و شتابدهی ترشیز

19 شهریور 1399

مشاور و ارزیاب مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در معیت معاونت پشتیبانی پارک علم و فناوری خراسان رضوی از مرکزنوآوری و شتابدهی ترشیز وابسته به مرکز آموزش عالی کاشمربازدید کرد. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز آموزش عالی کاشمر، در راستای ارزیابی فعالیت مراکز نوآوری و شتابدهی ترشیز ذیل معاونت علمی و ...

ادامه مطلب