بررسی طرح‌های سلامت محوردر مرکز نوآوری و شتابدهی ترشیز

بررسی طرح‌های سلامت محوردر مرکز نوآوری و شتابدهی ترشیز

25 اسفند 1399

در راستای هم‌افزایی طب سنتی-اسلامی و طب امروزی نشست بررسی طرح‌های سلامت محوردر مرکز نوآوری‌و شتابدهی ترشیز برگزار شد. مدیر مرکز نوآوری و شتابدهی ترشیز دراین جلسه طی سخنانی با اشاره به لزوم امکان‌سنجی کاشت محصولات متناسب منطقه با توجه به شرایط اقلیمی، بر هم‌افزایی در خصوص دیدگاه‌های طب سنتی و اسلامی تاکید کرد. دکتر مجید عاقل با بیان اینکه ...

ادامه مطلب