پنج راه کاربردی برای طراحی و اجرای یک برنامه نوآوری موفق

پنج راه کاربردی برای طراحی و اجرای یک برنامه نوآوری موفق

20 دی 1399

طراحی و اجرای برنامه ویژه نوآوری،از حساسیت بالایی برای موفقیت فرآیند نوآوری برخوردار است. در واقع اغلب مدیران چه تازه کار و چه کهنه کار به خوبی نسبت به مزایا و ضرورت نوآوری در مجموعه‌های تحت رهبری شان واقف هستند و برای تحقق این هدف دست به اقدامات متعددی می‌زنند که در بسیاری موارد به نتایج مورد انتظارشان منتهی نمی‌شوند،زیرا ...

ادامه مطلب