طراحی  و ساخت تونل دستگاههای ضدعفونی کننده پدالی هوشمند و مکانیکی با حمایت مرکز نوآوری و شتابدهی ترشیز

طراحی  و ساخت تونل دستگاههای ضدعفونی کننده پدالی هوشمند و مکانیکی با حمایت مرکز نوآوری و شتابدهی ترشیز

25 تیر 1399

یک هسته نوآور مستقر در مرکز نوآوری ترشیز زیرمجموعه مرکز آموزش عالی کاشمر موفق به طراحی  و ساخت تونل دستگاههای ضدعفونی کننده پدالی هوشمند و مکانیکی شد. مدیر مرکز نوآوری ترشیز در گفتگو با روابط عمومی مرکز آموزش عالی کاشمر گفت: در راستای مقابله با شیوع ویروس کرونا دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک دست مدل MS1P پدالی را که یکی از ...

ادامه مطلب