درگفتگو با مدیر مرکز نوآوری  و شتابدهی ترشیز به مناسبت هفته پژوهش مطرح شد؛تخصیص۵ میلیارد ريال تسهیلات به واحدهای نوآور مستقر در مرکز نوآوری و شتابدهی ترشیز

درگفتگو با مدیر مرکز نوآوری  و شتابدهی ترشیز به مناسبت هفته پژوهش مطرح شد؛تخصیص۵ میلیارد ريال تسهیلات به واحدهای نوآور مستقر در مرکز نوآوری و شتابدهی ترشیز

3 دی 1399

تخصیص5 میلیارد ريال تسهیلات به واحدهای نوآور مستقر در مرکز نوآوری و شتابدهی ترشیز مدیر مرکز نوآوری  و شتابدهی ترشیز از تخصیص5 میلیارد ريال تسهیلات به واحدهای نوآور مستقردر این مرز خبر داد. دکتر مجید عاقل با تبریک هفته پژوهش و فناوری، به ارائه گزارشی از اهم اقدامات انجام شده در این مرکز در راستای حرکت  مرکز آموزش عالی کاشمر ...

ادامه مطلب