تلاش مرکز نوآوری و شتابدهی ترشیز در راستای حرکت مرکز آموزش عالی کاشمر به سمت دانشگاه نسل چهارم

تلاش مرکز نوآوری و شتابدهی ترشیز در راستای حرکت مرکز آموزش عالی کاشمر به سمت دانشگاه نسل چهارم

19 مهر 1399

  رئیس آموزش عالی کاشمر گفت: مرکزآموزش عالی کاشمر با راه اندازی مرکز نوآوری و شتابدهی ترشیز، دفتر ارتباط با صنعت و ارتباط با جامعه، به سمت دانشگاه نسل چهارم در حرکت است. دکتر هادی معماریان در مراسم افتتاح مرکزنیکوکاری، کارآفرینی و اشتغال کوثر با تاکید بر لزوم ایفای نقش مشئولیت اجتماعی دانشگاه در زمان حاضر گفت: ما  باید از ...

ادامه مطلب