استقرار سه واحد نوآور جدید در مرکز نوآوری و شتابدهی ترشیز

استقرار سه واحد نوآور جدید در مرکز نوآوری و شتابدهی ترشیز

6 دی 1399

مدیر مرکز نوآوری و شتابدهی ترشیز با اشاره به اینکه سه واحد نوآور جدیاد در مرکز نوآوری و شتابدهی ترشیز مستقرشدند؛ گفت: با استقرار این واحدها شمار واحدهای نوآور مستقر در این مرکز به 10 واحد رسید. دکتر مجید عاقل اعلام کرد :این واحدها شامل واحد پاک نصرترشیز در زمینه تولید دستگاه خشک کن کشمش، خزایار نوین، واحد فناور تولید ...

ادامه مطلب