فراخوان جذب پرسنل امریه ارتباط با جامعه و صنعت جهت اعزام ۱۴۰۱/۰۹/۰۱

فراخوان جذب پرسنل امریه ارتباط با جامعه و صنعت جهت اعزام ۱۴۰۱/۰۹/۰۱

30 شهریور 1401

  به استحضار می رساند در راستای پشتیبانی و تقویت فعالیت های ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور، فراخوان جهت پذیرش افراد متقاضی جذب در رشته های کامپیوتر،  کارآفرینی و مدیریت کارآفرینی به عنوان پرسنل #امریه ارتباط با جامعه و صنعت تا روز جمعه مورخ اول مهرماه 1401 ادامه خواهد داشت. متقاضیان می توانند ...

ادامه مطلب