۷ جمله اثر گذار بر روی مشتریان

۷ جمله اثر گذار بر روی مشتریان

14 دی 1401

یک موسسه مشاوره بازاریابی، در جدیدترین تحقیق خود اعلام کرده که هفت عبارت زیر بیشترین تاثیر را روی مشتریان‌ما می‌گذارند: "نمی‌دانم،اما اجازه بدهید درباره‌اش تحقیق کنم "از این عبارت زمانی استفاده می‌کنیم که مشتری سوالی از ما می‌کند ولی جواب آن را نمی‌دانیم. در چنین موقعیتی بهتر است به جای ارائه اطلاعات نادرست یا دست به سر کردن مشتری، صادقانه ...

ادامه مطلب