سرپرست تیم نوآور سازنده مکعب‌های چوبی رادوین:استقرار درمرکزنوآوری وشتابدهی ترشیزانگیزه دوباره برای تولیدبه ماداد

سرپرست تیم نوآور سازنده مکعب‌های چوبی رادوین:استقرار درمرکزنوآوری وشتابدهی ترشیزانگیزه دوباره برای تولیدبه ماداد

1 تیر 1400

تیم نوآور سازنده مکعب‌های چوبی رادوین، که در زمینه تولید اسباب‌بازی‌های چوبی و وسایل کمک آموزشی فعالیت دارد؛ چند ماهی هست که در مرکز نوآوری و شتابدهی ترشیز استقرار یافته و این حضورش باعث ایجاد انگیزه شده تا خط تولید خود را راه بیندازد. سرپرست تیم نوآور مکعب‌های چوبی رادوین در گفتگویی با اظهار خرسندی از اینکه در این مرکز ...

ادامه مطلب