برنامه‌های متنوع هفته پژوهش و فناوری در مرکز نوآوری و شتابدهی ترشیز در حال برگزاری است

برنامه‌های متنوع هفته پژوهش و فناوری در مرکز نوآوری و شتابدهی ترشیز در حال برگزاری است

23 آذر 1401

با هدف گرامیداشت پژوهش و فناوری؛ برنامه‌های متنوع هفته پژوهش و فناوری در مرکز نوآوی و شتابدهی ترشیز در حال برگزاری است رییس مرکز نوآوری و شتابدهی ترشیز گفت: با هدف گرامیداشت پژوهش و فناوری، برنامه‌های متنوعی با همکاری امور آموزشی و پژوهشی مرکز آموزش عالی کاشمر در این مجموعه دانشگاهی در حال برگزاری است. دکترمجید عاقل در گفتگو با ...

ادامه مطلب