مسئول هسته نوآور «پایش سلامت ترشیز»؛ با‌توجه‌به چالش‌های حوزه درمان، دغدغه ساخت تجهیزات‌پزشکی‌مدرن را دارم

مسئول هسته نوآور «پایش سلامت ترشیز»؛ با‌توجه‌به چالش‌های حوزه درمان، دغدغه ساخت تجهیزات‌پزشکی‌مدرن را دارم

15 شهریور 1400

هسته نوآور «پایش سلامت ترشیز» با فعالیت تیم کاری خود، این روزها سخت درگیر ساخت دستگاه  پایشگر ادرار و انجام کار تحقیقی و پژوهشی و رساندن دستگاه  به مرحله آزمایش و رفع نواقص احتمالی است و تلاش دارد با توجه به شرایط فعلی که با چالش‌های پرشماری در زمینه ازدحام بیماران، کمبود پرسنل حوزه بهداشت و درمان و... مواجهیم به ...

ادامه مطلب