جای خالی وقف در حوزه علم و فناوری در کاشمر

جای خالی وقف در حوزه علم و فناوری در کاشمر

7 آبان 1401

شهرستان کاشمر در زمره 15 شهرستان وقفی کشور به حساب می‌آید. این شهرستان از گذشته‌های دور تا کنون در زمینه وقف سرآمد بوده است و از گذشته 90 درصد نیات واقفین ویژه عزاداری ایام محرم به ثبت رسیده است. وجود هزار و 670 موقوفه در کاشمر، خود گواه نیک‌اندیشی و اهمیت مردمان این دیار به انجام خیر ماندگار و ...

ادامه مطلب