به همت مرکز نوآوری و شتابدهی ترشیز صورت گرفت؛برگزاری کارگاه آموزشی “دانشگاه در ارتباط با نظام دانش بنیان”

به همت مرکز نوآوری و شتابدهی ترشیز صورت گرفت؛برگزاری کارگاه آموزشی “دانشگاه در ارتباط با نظام دانش بنیان”

16 تیر 1399

به همت مرکز نوآوری و شتابدهی ترشیز کارگاه آموزشی " دانشگاه در ارتباط با نظام دانش بنیان" برگزار شد. به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی کاشمر،کارگاه آموزشی" دانشگاه در ارتباط با نظام دانش بنیان"  به همت مرکز نوآوری و شتابدهی ترشیز  با حضور اساتید، دانشجویان و اعضای هیئت علمی و هسته ها و واحدهای نوآور مستقر در مرکز، در ...

ادامه مطلب